Eduka ja ohutu seadmete käivitusseadistuse tagamiseks sõidavad ESTELi insenerid-testijad käivitusseadistustööde läbiviimiseks objektile.

Samuti võivad meie spetsialistid vajadusel teostada kontrolli seadmete monteerimisel (šeff-montaaž), millele järgneb vahetult käivitusseadistus.

Operatiivsuse ja tulemuse garanteerimiseks, arutavad spetsialistid enne väljasõitu eelnevalt läbi objekti valmisoleku tingimused. Selliselt teostatakse käivitusseadistustööd lühima aja jooksul, mis võimaldab viia seadmed ekspluatatsiooni maksimaalselt kiiresti.

Portfoolio